6 இலட்சம் சினோபார்ம் தடுப்பூசிகள் இன்று நாட்டை வந்தடையும்

Spread the love

சீனாவின் சினோபார்ம் (sinopharm) கொவிட் 19 தடுப்பூசியின் 6 இலட்சம் டோஸ்கள் இன்று இலங்கை வந்தடையவுள்ளது.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *