2.0 திரைப்படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு

Spread the love

நேற்று வெளியான திரைப்பட முன்னோட்டம் இதுவரை ஒன்பரை மில்லியனுக்கும் மேல் பார்க்கப்பட்டுள்ளது.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *