හොරෙක් අපාගත වෙන වැඩක් කරයි

Spread the love

අග්ග මහා පණ්ඩිත කොටුගොඩ ශ්‍රී ධම්මාවාස ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහා නිකායේ උත්තරීතර මහා නායක හිමියන්ගේ ලේකම් ධූරය හෙබවූ බටපොල මේධානන්ද හිමියන් වැඩම කළ වෑන් රථයේ වීදුරුව කඩා බැංකු පොත් සහ ලිපි ලේඛන රැසක් සොරාගෙන ගොස් ඇතැයි ගල්කිස්ස පොලිසිය කියයි.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *