සොරණාතොට ගැමියෝ පාරට බසිති

Spread the love

සොරණාතොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් වත්තේකැලේ ,කන්දේගෙදර එගොඩවෙල, ඇතුළු ගම්මාන රැසක හැටකට 60 ක පමණ පිරිසක් අද (09) උදෑසන සොරණාතොට ප්‍රාදේශීය සභාව ඉදිරිපිටදී උද්ඝෝෂණයක නිරත වූහ.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *