සීනි හොරු තියා ‍බැඳුම්කර හොරුවත් අල්ලගන්න බෑ – මේ ‍ඔක්කොම ඩ්‍රාමා විතරයි ! (Video)

Spread the love

යහපාලන රජය සමයේ සිදු වූ බැඳුම්කර වංචාවට සම්බන්ධ සැබෑ මහ මොළකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට අසමත්, යහපාලන රජය සමයේ සිදු වූ පාස්කු ප්‍රහාරයේ සැභ මහ මොළකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැණීමට අසමත් වත්මන් ආණ්ඩුව, තමන්ගේ ආණ්ඩුව යටතේම සිදු වූ සීනි වංචාවට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගනු ඇතැයි කිසිසේත්ම බලාපොරොත්තු විය නොහැකි බව ප්‍රකට සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරිකයෙකු වන දර්ශන හඳුන්ගොඩ මහතතා පවසනවා.

Thank You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: