සිංහරාජ ආශ්‍රිත යෝජිත ජලාශ ව්‍යාපෘතියෙන් හෙක්ටයාර 04 කට බලපෑම්

Spread the love

පසුගියදා අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් හෙලිදරව් කළ සිංහරාජ වනාන්තරය ආශ්‍රිත වැව් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වුවහොත් හෙක්ටයාර 04 ක පමණ භූමි ප්‍රමාණයකට ඉන් බලපෑම් සිදුවන බව යුනෙස්කෝ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය පවසනවා.

එම ආයතනයේ ලේකම් පුංචිනිළමේ මීගස්වත්ත මහතා පවසන්නේ මේ පිළිබඳව අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා සමග සාකච්ඡා කළ බවයි. මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වුවහොත් ඉන් පරිසරයට සිදුවන බලපෑම පිළිබඳව අමාත්‍යවරයා දැනුවත් කළ බවත් ලේකම්වරයා පවසනවා.

ලංකාගම මාදුගැටේ ප්‍රදේශයේදී ගිං ගඟ හරස් කර මෙම කුඩා වැව් නිර්මාණය කිරීමට තීරණය කර තිබෙන බවත්, මේ සඳහා අවසර ලබා දෙන්නේද යන්න පිළිබඳව යුනෙස්කෝ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය විසින් පැරිස් නුවර පිහිටි ලෝක උරුම කමිටුවට ලිපියක් යොමුකර ඇති බවත් මීගස්වත්ත මහතා පවසයි.

චමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යවරයා පසුගියදා ප්‍රකාශ කළේ, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පානීය ජල ගැටලුවලට විසඳුම් ලබාදීම සඳහා මෙම වැව් ඉදිකිරීමට යෝජනා වී ඇති බවයි. එම ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් සිදුවන පරිසර හානිය අවම කිරීම සඳහා අක්කර 100 ක් හෝ අලුතින් වගා කිරීමට හැකි බවද රාජපක්ෂ මහතා එහිදී සඳහන් කළේය.

UN


Thank You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: