සඳ-හිරු සෑයේ නිදන් කිරීමට මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියෙන් කෝටි 20 ක මැණික්

Spread the love

යුද්ධයේදී දිවිපිදූ සහ ආබාධිත රණවිරුවන් වෙනුවන් ඉදිකළ සඳහිරු සෑයේ නිදන් කිරීම සඳහා මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ මැදිහත්වීම මත රුපියල් කෝටි 20 කට අධික වටිනාකමින් යුක්ත මැණික් තොගයක් ලබා දී තිබෙනවා. රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතාගේ උපදෙස් මත මෙම මැණික් තොගය පරිත්‍යාග කර තිබේ.

මෙම මැණික් තොගය මැණික් හා ස්වාර්ණාභරණ අධිකාරියේ සභාපති තිලක් වීරසිංහ මහතා විසින් ආරක්ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න මහතා වෙත ලබාදී තිබෙනවා.

දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල මැණික් ව්‍යාපාරිකයන් සහ පරිත්‍යාගශීලීන් විසින් ලබාදුන් මැණික් මේ සඳහා භාවිතා කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

UN


Thank You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *