වැස්ස තරමක් අඩුවෙයි

Spread the love

බස්නාහිර පළාතේ සහ ගාල්ල, මාතර දිස්ත්‍රික්කවල අද (31) සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී මද වැසි ඇතිවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *