රංජන්ගෙන් හිස්වූ පාර්ලිමේන්තු අසුනට අජිත් මාන්නප්පෙරුම දිවුරුම් දෙයි

Spread the love

රංජන් රාමනායක මහතාගේ මන්ත්‍රී ධුරය අහෝසි වීමෙන් පුරප්පාඩුවූ පාර්ලිමේන්තු අසුන සඳහා සමගි ජන බලවේගයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා අද (09) උදෑසන දිවුරුම් දී තිබේ. 

අද පාර්ලිමේන්තුව රැස්වූ අවස්ථාවේදී කථානායකවරයා ඉදිරියේ ඒ මහතා දිවුරුම් දී ඇත. 

RN


Thank You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *