යාපනය නගරයේ මාර්ග කිහිපයක් ලොක්ඩවුන් !

Spread the love

කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් හමුවීම හේතුවෙන් යාපනය නගරයේ මාර්ග කිහිපයක් සම්පූර්ණයෙන්ම හුදෙකලා කර තිබෙනවා. ආසාදිතයන් 70 කට අධික ප්‍රමාණයක් වාර්තා වීම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව කස්තුරි පාර, පවර්හවුස් පාර, කන්කසන්තුරේ මනිපායි හන්දිය යන ප්‍රදේශ හුදෙකලා කර තිබෙනවා.

UN


Thank You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: