මිලාන් ජයතිලකත් අල්ලස් චෝදනාවලින් නිදහස් !

Spread the love

රුපියල් ලක්ෂ 06 ක අල්ලස් මුසලක් ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වී සිටින ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මිලාන් ජයතිලක මහතා අදාල චෝදනාවලින් නිදහස් කිරීමට කොළඹ මහාධිකරණය අද නියම කළේය.

Thank You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: