මාස 15ට පොලිසියේ 46ක් අනතුරුවලින් මරුට

Spread the love

පොලිස් නිලධාරීන් 365 දෙනකු පසුගිය මාස 15දි රියඅනතුරුවලට ලක්ව ඉන් 46 දෙනකු මියගොස් ඇතැයි මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා පවසයි.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: