මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා කළ ප්‍රකාශය බරපතල අනතුරු ඇඟවීමක් !

Spread the love

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ වළපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත්, යෝඹුවැල්තැන්න ප්‍රදේශයේදී මාර්තු 20 වැනිදා පැවැති ‘ගම සමඟ පිළිසඳර’ වැඩසටහනට සහභාගී වෙමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනමාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් කර ඇති ප්‍රකාශය, අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ සහ  මාධ්‍ය නිදහස සම්බන්ධයෙන් බරපතල අනතුරක සේයාවක් මතු කරන බව ප්‍රකාශ කරන මාධ්‍ය සංවිධාන එකතුව ඒ සම්බන්ධයෙන් සිය බලවත් කණස්සල්ල පළ කරයි.


Thank You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *