මන්ත්‍රීට බිත්තර ගැසුවාට ආධාරකරුවෝ විරෝධයක

Spread the love

පාදුක්ක ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ පසුගියදා පැවැති සම්බන්ධිකරණ කමිටු රැස්වීමේදී කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාදුක්ක ප්‍රාදේශිය සම්බන්ධිකරණ කමිටුවේ සභාපති ජගත් කුමාර සුමිත්‍රා ආරච්චි මහතාගේ නිල රථයට කුණු බිත්තර ගැසීම සහ හූ කීමට එරෙහිව අද (09) ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිටදී විරෝධතාවක් පැවැත්විණි.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *