මද්‍රසා පාසල් ඔක්කොම තහනම් කරනවා කියලා මම කිව්වෙ නෑ

Spread the love

සියලු මද්‍රසා පාසල් තහනම් කරන බවට තමා කිසිදු අවස්ථාවක ප්‍රකාශ කර නොමැති බව මහජන ආරක්ෂාව භාර අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා පවසනවා. අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා සිදුකළ ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කරමිනි.

වයස අවුරුදු 5 – 16 අතර රටේ සියලු දරුවන් රටේ සම්මත වී තිබෙන ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිවලට අනුව ක්‍රියාත්මක වන පාසල්වල පමණක් බවත්, ඊට පටහැනිව ආගම සහ භාෂාව පමණක් උගන්වන මද්‍රසා පාසල් ක්‍රියාත්මක වේ නම් එවැනි පාසල් තහනම් කළයුතු බවත් ඔහු පවසනවා. මේ සඳහා මුස්ලිම් ආගමික නායකයන්ගේ සහ මුස්ලිම් සංවිධානවල අනුමැතියද ලැබී ඇති බව ඇමතිවරයා පවසනවා.

UN


Thank You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *