බොරු පැමිණිල්ලක් කර අමාරුවේ වැටේ

Spread the love

රුපියල් ලක්ෂ 23 ක මුදලක් සහ රුපියල් 80.000 ක චෙක් පතක් බැංකුවේ තැන්පත් කිරීමට රැගෙන එමින් සිටියදී හෙයියන්තුඩුව ප්‍රදේශයේ දී යතුරුපැදියකින් පැමිණි කොල්ලකරුවන් දෙදෙනකු විසින් කොල්ලකෑ බවට පොලිසියට ව්‍යාජ පැමිණිල්ලක් කළ පුද්ගලික සමාගමක විධායක නිලධාරියකු අත්අඩංගුවට ගත් බව මීගහවත්ත පොලීසිය කිය.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *