බැසිල්ගේ GI බට නඩුවේ සාක්ෂි විභාගයට දින නියම වෙයි

Spread the love

බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහි GI බට නඩුවේ සාක්ෂි විභාගය එළෙඹෙන සැප්තැම්බර් 27 වනදා සිට ආරම්භ කිරීමට කොළඹ මහාධිකරණය අද (31) නියෝග කළේය. 

2015 ජනධිපතිවරණ සමයේ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යවරයාව සිටියදී දිවි නැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ රු ලක්ෂ 365ක මුදලක් අවභාවිත  කර පළාත් පාලන ආයතන වෙත බෙදා දීම සඳහා GI බට මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙනුයි නීතිපතිවරයා මෙම නඩුව පවරා ඇත්තේ. 

දිවි නැගුම දෙපාර්තමේන්තුවේ එවකට අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ව සිටි කිත්සිරි රණවක මහතාටද මෙහි විත්තිකරුවෙකු ලෙස නම් කර තිබේ. 

ASK 


Thank You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *