පිළිකාකාරක සහිත ආහාර ආනයනය කිරීම පිටුපස දේශපාලනඥයන් ඉන්නත් පුලුවන් !

Spread the love

පිළිකාකාරක ඇතුළු මිනිස් ශරීරයට අහිතකර දෑ අඩංගු සහ මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු ආහාර ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම පිටුපස ‍ඇතැම්විට දේශපාලනඥයන්ද සිටිය හැකි බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතා පවසනවා. පිළිකාකාරක අඩංගු පොල්තෙල් තොගය ආනයනය කිරීම හා එම පොල්තෙල් රේගුවෙන් නිදහස් කිරීම පිටුපස සිටින දේශපාලනඥයන්ට සහ නිළධාරීන්ට දැඩි දඬුවම් පැමිණවිය යුතු බවද ඇමතිවරයා පෙන්වා දෙනවා.

දූෂිත දේශපාලනඥයන්, දූෂිත නිළධාරීන් නිසා රටේ ජනතාවගේ ජීවිත අනතුර ලක්කර බලා සිටිය නොහැකි බවද රාජ්‍ය ඇමතිවරයා පවසනවා.

පොල්තෙල් පමණක් නොව මිනිස් ශරීරයට අහිතකර තවත් ආහාර ඕනෑතරම් මෙරටට ගෙන්වන බවයි ඇමතිවරයා අද (30) පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී සඳහන් කළේ. එපමණක් නොව රටතුළ නිෂ්පාදනය කරන ආහාර ද්‍රව්‍ය සඳහාද විෂ රසායනික විශාල ලෙස භාවිතා කරන බවත් වික්‍රමනායක මහතා සඳහන් කරනවා.

UN


Thank You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *