පාස්කු කුමන්ත්‍රණයේ මුල-මැද-අග සජිත් පාර්ලිමේන්තුවේදී හෙළිදරව් කරයි !

Spread the love

ඇමරිකාවේ ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය වෙත එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයට පත්කළ කොමිසමේ වාර්තාව ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට මිලදී ගැනීමට පවා අවස්ථාව තිබෙන බවත්, කෙසේ නමුත් පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනයට පත්කළ කොමිසමේ සම්පූර්ණ වාර්තාව, ලබා දිය යුතු අත්‍යවශ්‍ය පුද්ගලයන්ට පවා ලබා දී නොමැති බවත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා.

Thank You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *