ප්‍රශ්නය තිබුණේ උතුරු නැගෙනහිර විසඳුම පළාත් 09ටම මොනවද මේ විසඳුම්

Spread the love

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සම්පාදනයේදී දැනට තිබෙන පළාත් සභා ක්‍රමය අහෝසි කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගෙන් ඉල්ලා සිටින බව පූජ්‍ය ඕමාරේ කස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ පැවසූහ. 

උන්වහන්සේ පෙන්වා දුන්නේ පළාත් සභා ක්‍රමය රටට නොගැළපෙන පරිපාලන ක්‍රමවේදයක් බවයි. 

1987 සිට මේ දක්වා පළාත් සභා ක්‍රමය පවත්වාගෙන ආවද ඉන් සිදු වූ දෙයක් නොමැති බවයි උන්වහන්සේ කියා සිටියේ. 

”ප්‍රශ්නය තිබුණේ උතුරු නැගෙනහිර විසඳුම දුන්න පළාත් 09ටම. මොකක්ද මේ, කොහේ ගිය ගමනක්ද? අවුරුද්දකට බිලියන 600කට වඩා පළාත් සභා නඩත්තුවට යනවා. 87 සිට මේ දක්වා අපි මේක අරගෙන ආවා. මේකේ ප්‍රයෝජනයක් නැති බව මහා සංඝයා ලෙස අපි දැකල තියෙනවා. අපි ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලනවා, මේ වෙද්දි නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සැලසුම් කරගෙන යනවා එහිදී මේ පළාත් සභා අහෝසි කරන්න. හැබැයි අපි කියනව සියලු ජනතාව පාලනයට සම්බන්ධ වෙන සෘජු ක්‍රමයක් සම්බන්ධ කරගන්න කියලා. ඒක තමයි ගම සභා ක්‍රමය.” යනුවෙන් පූජ්‍ය ඕමාරේ කස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළහ. 

ASK 


Thank You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *