ප්ලාස්ටික් හා පොලිතීන් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන 04ක් හෙට සිට තහනම්

Spread the love

ප්ලාස්ටික් හා පොලිතීන් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන වර්ග හතරක් හෙට (31) දින සිට භාවිතය තහනම් කර තිබේ. පරිසර අමාත්‍යාංශය විසින් මෙම තීරණය ගෙන තිබුණු අතර ඊට කැබිනට් අනුමැතියද හිමි විය. 

ඒ අනුව එක්වරක් පමණක් භාවිතා කර ඉවත දමන පොලිතීන් හා ප්ලාස්ටික්, පෙට් බෝතල්, මයික්‍රෝන 20ට අඩු ලන්ච් ෂීට්, සැෂේ පැකට්, කොට්න් බඩ් හා සුළං පුරවන ලද ප්ලාස්ටික් සෙල්ලම් බඩු මෙම තහනම් ගොන්නට අයත් වෙයි. 

මේවා භාවිතය මෙන්ම නිෂ්පාදනය ද තහනම් කර ඇත. 

දැනට නිපදවා අවසන් කර තිබෙන නිෂ්පාදන අලෙවි අකර ගැනීමට මාස තුනක කාලයක් සමාගම් වල ඉල්ලීම මත ලබා දී ඇති අතර එම නිෂ්පාදන අපනයනයට තහනමක් පනවා නැති බව ද පරිසර අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි. 

ASK  


Thank You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *