පළාත් රැසකට අදත් තද වැසි

Spread the love

බස්නාහිර, සබරගමුව, ඌව සහ මධ්‍යම පළාත්වල අද (30) සවස් කාල‍යේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *