නෞකාව මුදාගැනීමේ සුවස් මෙහෙයුම සාර්ථකයි

Spread the love

සුවස් ඇළ අවහිර කරමින් සිරවී තිබු කන්ටේනර් නෞකාව ඉන් මුදවාගෙන ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත
 
අයහපත් කාළගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් මීට සතියකට පෙර එවර්ග්‍රීන් සමාගමට අදාළ නෞකාව සුවස් ඇළ මාර්ගයේ සිර විය
 
ඒ සමඟම සුවස් ඇළ හරහා නෞකා වලට භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා අවහිර විය
 
විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන ආකාරයට තවත් දින කිහිපයක් ඇතුළත සුවස් ඇළ ආශ්‍රිත නාවික ගමනාගමනය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට හැකි වේ
 


THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *