‘නිවන වඩන වන­ගත අරණ’ අද එළි දකී

Spread the love

“අජරාමර ලෝකය”, “අබුද්ධස්ස කාලයේ බුදු සසුන”, “විදු ඇස් පාදන බුදු රැස්” සහ “බුද්ධෝත්පාද ලෝකය” කෘති රචනා කළ මාධ්‍යවේදී ශාස්ත්‍රපති චාමික මුණසිංහයන්ගේ නවතම ගවේෂණාත්මක ග්‍රන්ථය “නිවන වඩන – වනගත අරණ” නමින් 28 ඉරිදා (මැදින් පුන් පොහෝදා) උදෑසන 10.00 ට ඓතිහාසික කලවාන පාරේ පූජා ලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනයේ දී එළි දැක්වේ.


Thank You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *