දේශීයත්වයට තැන දුන් සමගි පෙරමුණු ආණ්ඩුව වැටුනේ ෆීලික්ස් ඩයස් නිසා, අදත් ෆීලික්ස් ඩයස්ලා ආණ්ඩුවෙ ඇති

Spread the love

1970 වසරේ තුනෙන් දෙකක බහුතරයක් දිනා ගනිමින් බලයට පත් වූ සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මහත්මියගේ සමගි පෙරමුණු ආණ්ඩුව ස්වදේශිකත්වයට පණ දෙමින්, දේශීය නිෂ්පාදකයන්ට තැන දෙමින් රට ගොඩනැගීමට උත්සාහ කළ නමුත් වසර 07 කින් පසුව බල්ලො මරා හෝ සල්ලි හම්බ කිරීමේ තත්ත්වයකට පත්වූයේ සමගි පෙරමුණු ආණ්ඩුවේ ෆීලික්ස් ඩයස් බණ්ඩාරනායක වැනි උද්දච්ච ඇමතිවරු නිසා බව විමල් වීරවංශ අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

වමේ පක්ෂ එළවා දමා තනි ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවක් ගොඩනැගීමට ෆීලික්ස් ඩයස් බණ්ඩාරනායකලා ගත් උත්සාහයේ අවසන් ප්‍රතිඵලය වූයේ 77 දී ශ්‍රීලනිපය ආසන 08 ට වැටී, සමගි පෙරමුණ ආරම්භ කළ මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා වෙනුවට ස්වදේශික නිෂ්පාදකයා සුන්නද්දූලි කර විදේශ නිෂ්පාදන මෙරට වෙළඳපොළ ආක්‍රමණය කිරීම බවද ඇමතිවරයා පවසනවා.

එදා උද්දච්ච ලෙස හැසිරුණු ෆීලික්ස්ලා වැනි පුද්ගලයන් අද වත්මන් ආණ්ඩුවේද සිටිය හැකි බවත්, ඔවුන් හරියට හඳුනාගෙන ඔලුව කල්පනා කර වැඩ නොකළහොත් යළිත් 77 මෙන් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකි බවද වීරවංශ මහතා පවසනවා.

UN


Thank You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: