දම්පල් දරුවෝ විමල්ට එරෙහිව පොලීසිය යති !

Spread the love

කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා දුම්කොල හා මධ්‍යසාර පිළිබඳ අධිකාරී පනතෙහි විධිවිධාන උල්ලංඝනය කර ඇති බවට පොලිස් මූලස්ථානය වෙත පැමිණිල්ලක් ලැබී තිබෙනවා. දම්පල් දරුවෝ ජාතික සංවිධානය විසින් මෙම පැමිණිල්ල සිදුකර තිබේ.

විමල් වීරවංශ ඇමතිවරයාගේ මැදිහත්වීමෙන් පසුගියදා කුරුඳු භාවිතා කර නිෂ්පාදනය කරන ලද සිගරැට්ටුවක් හඳුන්වා දුන් අතර එම අවස්ථාවේදී ඔහු එම කුරුඳු දිගරැට්ටුවක් කටෙහි රඳවා ගනිමින් මාධ්‍ය ඉදිරියේ පෙනී සිටියේය. දුම්කොල හා මධ්‍යසාර පිළිබඳ අධිකාරී පනතට අනුව එවැනි ආකාරයෙන් කටයුතු කිරීම දුම්වැටි ප්‍රවර්ධනය කිරීමක් ලෙස සැලකේ. එවැනි කටයුතු මෙරට නීතියට අනුව සපුරා තහනම් වේ.

එසේම මෙම හඳුන්වා දී ඇති කුරුඳු සිගරැට්ටුවද අදාල පනතට අනුව නීතිවිරෝධී බවයි දුම්කොල හා මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරියේ සභාපතිවරයා පසුගියදා ප්‍රකාශ කර තිබුණේ.

දම්පල් දරුවෝ ජාතික සංවිධානය, විමල් වීරවංශ අමාත්‍යවරයාගේ මෙම ක්‍රියාකලාපය සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් පරීක්ෂණයක් පවත්වා ඔහුට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නැයි පොලීසියෙන් ඉල්ලා සිටී.

UN


Thank You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *