ජල ගැලුම් නිම්නය හරහා මාර්ගයක් හැදීම වළක්වන්නැයි ඉල්ලයි

Spread the love

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි ජල ගැලුම් නිම්න ජාතික උද්‍යානය හරහා කිලෝමීටර් 13 මාර්ගයක් ඉදිකිරීම වළක්වාලන රිට් ආඥාවක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා පාරිසරික යුක්ති කේන්ද්‍රය අභියාචනාධිකරණය හමුවේ අද (29) රිට් පෙත්සමක් ගොනු කරන ලදී.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *