ජරාව කෑ ග්‍රාමසේවකට වැඩ වරදි

Spread the love

බැංකු ඇපකරයකට ව්‍යාජ සහතිකයක් ලබා දීම සඳහා ව්‍යාපාරිකයකුගෙන් අල්ලස් වශයෙන් රුපියල් 15,000ක මේසයක් සහ රුපියල් 15,000 මුදලක් ඉල්ලා ලබාගත් බව කියන වව්නියාව කෝවිල්කුලම් ග‍්‍රාම නිලධාරීවරයා අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසම විසින් අද (31) අත්අඩංගුවට ගනු ලැබිය.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *