කොවිඩ් නිසා අපි තවමත් අමාරුවේ – හෝටල් සේවකටයන් නිහඬ උද්ඝෝෂණයක !

Spread the love

හෝටල් සේවක මධ්‍යස්ථානය අද (01) කොළඹ කොටුම දුම්රියපොළ ඉදිරිපිට නිහඬ උද්ඝෝෂණයක නිරත විය. ඒ කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් අසරණ වී සිටින තමන්ට සහන සලසන්නැයි ඉල්ලමිනි.

Thank You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *