කොවිඩ් ආසාදිත සිරියානු ජනපති සුවය ලබයි

Spread the love

සිරියානු ජනාධිපති බෂර් අල් අසාද් සහ ඔහුගේ බිරිඳ අස්මා කොවිඩ් 19 ආසාදිතව සුවය ලබා ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි
 
සිරියානු ජනපතිට හා ආර්යාවට පසුගිය මාර්තු 08 වැනිදා කොවිඩ් ආසාදිත බව තහවුරු විය
 
කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ගේ තතත්වය බරපතල නොවූ බව වාර්තා වෙයි
 
 






THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: