කොටි පොලිස් ඇඳුමට සමාන ඇඳුම් ඇඳගත් පහක් යාපන රාජකාරියේ

Spread the love

යාපනය මහ නගර සභාවේ නගර ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පිහටුවා ඇති නව ඒකකයේ ආරක්ෂකයන් පස් දෙනාට ලබා දී ඇති නිල ඇඳුම සම්බන්ධයෙන් සහ එම ඒකකය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහළ මහතා පවසයි.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *