එජාපයට එරෙහිව වාරණ නියෝගයක්

Spread the love

කෝට්ටේ මහ නගර සභාවේ නාගරික මන්ත්‍රීවරයකෙු එම ධුරයෙන් නෙරපා හැරීම වළක්වාලමින් කොළඹ දිසා අධිකරණය වාරණ නියෝගයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ, එජාප මහ ලේකම්වරයා ඇතුළු පාර්ශ්ව 05 කට මෙම වාරණ නියෝගය නිකුත් කර ඇත.

අදාල නාගරික මන්ත්‍රීවරයාගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අත්හිටුවා ඔහුව පක්ෂයෙන් සහ මන්ත්‍රීධුරයෙන් නෙරපා හැරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය තීරණය කර තිබූ අතර ඊට එරෙහිව නාගරික මන්ත්‍රීවරයා පෙත්සමක් ගොනුකර තිබෙනවා.

UN


Thank You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *