උතුරු කොරියාව නිතරම තර්ජන​, ගර්ජන කරන්නේ මොකටද?

Spread the love

උතුරු කොරියානු රජය කාලෙන් කාලයට, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට, දකුණු කොරියාවට වගේම ඇතැම් විට ජපානයටත් විවිධාකාරයේ තර්ජනයන් කරනු ලබනවා. මෙම තර්ජනයන්, විශේෂයෙන්ම ඇමරිකාවට එරෙහිව කරන තර්ජනයන්, ඇතැම් අවස්ථාවලදී හාස්‍යජනක යයි සිතෙන්නත් පුලුවන් තරම්.

මෙසේ තර්ජන​, ගර්ජන කරන්නේ තමුන්ගෙ තරම නොදැන යයි සලකන්න අපට බැහැ. විශේෂයෙන්ම විවිධ අවස්ථාවන් හි බැලිස්ටික් මිසයිල ආදිය අත් හදාබැලීම් මගින් ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ මේවා හිස් තර්ජනම නොවන බවයි.

නමුත් බරපතල යුද්ධයකදී ඇමරිකාව ප්‍රමුඛ රටවල් සමග හැප්පී ජයගන්න උතුරු කොරියාවට හයියක් ඇති යයි හිතන්නත් අපහසුයි.

එසේ නම් මේ කයිවාරු ගහන්නේ කා සඳහා ද​?

මේ විස්තරය ඒ ගැනයි. – උතුරු කොරියාව ඔතරම් කයිවාරු ගහන්නේ ඇයි?

– ඇසි දිසි මානය


Thank You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: