ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට ඩොලරය රුපියල් 202 ඉක්මවයි

Spread the love

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව මෙරට ඉතිහාසයේ පළමු වරට රුපියලේ අගය අද (31) 202 සීමාව ඉක්මවා පහළ ගියේය.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *