අවුරුදු උත්සව, සංගීත සන්දර්ශන තහනම්

Spread the love

සිංහල – දමිළ අලුත් අවුරුදු සමයේදී අවුරුදු ක්‍රීඩා උත්සව, සංගීත සන්දර්ශන පැවැත්වීමට අවසර ලබා නො‍දෙන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය පවසනවා. තවමත් කොවිඩ් අවදානම සම්පූර්ණයෙන් පහව‍ ගොස් නොමැති බැවින් මහජන ඒකරාශී වීම් තවදුරටත් සීමා කිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි අමාත්‍යවරිය පවසන්නේ.

දැනට පිළිපදින සෞඛ්‍ය පුරුදු ඒ අයුරින්ම තවදුරටත් අනුගමනය කළයුතු බවත් විශේෂයෙන් උත්සව සමයේදී ඒ පිළිබඳව වඩාත් සැළකිලිමත් වියයුතු බවත් ඇමතිවරිය පවසනවා.

උත්සව සමයේදී රට වසා තැබීමක් හෝ ඇඳිරි නීතිය පැනවීමක් සම්බන්ධයෙන් රජය කිසිදු තීරණයක් ගෙන නොමැත.

ශ්‍රී ලංකා මහජන ස‍ෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය පවසන්නේ උත්සව සමය ඉලක්ක කර ගනිමින් විශේෂ මෙහෙයුම් දිවියින පුරා ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

UN


Thank You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *