අල්ලස් ලෙස ලබාගත් මුදල ගිල දමලා

Spread the love

වැලිවේරිය පොලිස් ස්ථානයේ සුළු පැමිණිලි අංශයේ ස්ථානාධිපතිවරයා අල්ලස් මුදලක් ලබා ගනිමින් සිටි අවස්ථාවේදී අතටම අල්ලා ගැනීමට අල්ලස් කොමිසමේ නිළධාරීන් සමත් වී තිබෙනවා. වාහනයක් සම්බන්ධ ආරවුලක් විසඳීම සඳහා ඔහු රුපියල් 10,000 ක මුදලක් ලබාගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

අදාල අල්ලස් මුදල රුපියල් 5000 මුදල් නෝට්ටු දෙකකින් ලබා දී ඇති අතර අල්ලස් කොමිසමේ නිළධාරීන් විසින් ඒ බව‍ හෙලිදරව් කරගෙන ඇති බව අදාල පොලිස් නිළධාරියාට අවබෝධ වී තිබෙනවා. ඔහු එම අවස්ථාවේදීම අදාල නෝට්ටු දෙක ගිල දමා තිබෙනවා.

ඉන් අනතුරුව අල්ලස් නිළධාරීන් විසින් අධිකරණය වෙත කරුණු වාර්තා කර අදාල පොලිස් නිළධාරියා රෝහල්ගත කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.


THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *