අල්ලස් නඩුවෙන් පා. මන්ත්‍රී සහ ප්‍රා.සභා මන්ත්‍රී නිදහස්

Spread the love

කළුගල් බලපත්‍රයකට අනුමැතිය දීම සඳහා ව්‍යාපාරිකයකුගෙන් රුපියල් ලක්ෂ හතක අල්ලසක් ඉල්ලා ලබාගත් බවට චෝදනා ලැබ සිටි ගම්පහ දිස්ත්‍රික් පාරිලිමේන්තු මන්ත්‍රි මිලාන් සජිත් ජයතිලක සහ දොම්පේ ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රි අජිත් සිසිර කුමර යන දෙදෙනා නිදහස් කිරීමට කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු ආදිත්‍ය පටබැඳ මහතා නියම කළේය.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: