අයාලේ යන බල්ලන්ගෙන් සිසුවාට බේරෙන්න බැරි වේ

Spread the love

මාතලේ සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක ආදර්ශ ප්‍රාථමික විද්‍යාල තුළදී අයාලේ යන බලු රංචුවක් සපා කෑ එහි පළමු ශ්‍රේණියේ සිසුවකු බරපතල තුවාල ලබා මාතලේ මහ රෝහලට අද (29) දහවල් ඇතුළත් කර ඇති බව රෝහල් ආරංචි මාර්ග කියයි.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: