අපේ පොලීසියේ ජෝන් සීනාගේ වැඩ – මහමගදී පුද්ගලයෙකු බිම දමා පාගා පහර දෙයි (Video)

Spread the love

මාර්ගයක රාජකාරියේ නියුතු පොලිස් නිළධාරියෙකු විසින් පුද්ගලයෙකු බිම දමා පාගා පහර දෙන දර්ශන සහිත වීඩියෝවක් මේ වනවිට අන්තර්ජාලය හා සමාජ මාධ්‍ය හරහා ඉතා වේගයෙන් සංසරණය වෙමින් පවතී.

Thank You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: