අන්තවාදි මත අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ප්‍රචාරය කළ දෙකක් සැකපිට

Spread the love

සහරාන් හසිම් නැමැත්තාගේ අන්තවාදී මත අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ප්‍රචාරය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවෝ දෙදෙනෙක් ත්‍රස්තවාදී විමර්ශන කොට්ඨාශය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූහ.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *