අත්තනෝමතිකත්වය නිහඬව ඉවසා සිටිනා පුරවැසියාත් අපරාධකරුවෙකි !

Spread the love

දෙනෝ දහක් යනෙන මහමග මහ දවාලේ පොලිස්භටයෙක් පුරවැසියෙකුව බිම හෙලයි. ඉන්පසු මහසෝනා මෙන් උඩ පැන බිමවැටී ඉන්නා මිනිසා මත පනියි. පිම්මට පසුව සිය සමබරතාව රැකගත නොහැකිව අල ගෝණියක් මෙන් හාස්යජනක අයුරින් බිම වැටෙයි. 

මේ දම්සක පැළඳි අපේ පොලිසියේ නිර්ලජ්ජිත හැසිරීමකි. පොලිස් භටයාගේ පහරට ලක්වන්නා වරදක් කළ අයකු විය හැකිය. ඔහු මෙල්ල කිරීමට සිදුවූවාද විය හැකිය. එහෙත් මේ නම් මෙල්ල කිරීමක් නොව හෙලා දැකිය යුතු එසේම සාමය රකිනා නිලදරුවකු අතින් අපේක්ෂා නොකල යුතු හැසිරීමකි. 

මහමග යන අපේ දරුවන්ට සාමය රකිනා නිලදරුවන්ගෙන් ලැබෙනා ආදර්ශය මෙය නම් හෙට දවසේදී අර පොලිසිය බාර ඇමතිවරයා කියනා ආකාරයට මහජනයාට දැක ගැනීම පිණිස මාධ්යවල පෙරහැරේ ගෙන යායුතු අපරාධවලට සැකකරුවන් වන අය බුරුතු පිටින් හමුවනු නිසැකය. 

එක් තැනෙක නීතිය රැකීමට කටයුතු කළේ යයි ස්ථාන මාරු ලබනා පොලිස් නිලදරුවෙකි. ඒ සමගම තවත් තැනෙක මහ දවාලේ පුරවැසියෙකු නින්දිත අයුරින් බිමහෙලා ඔහු මත පනිනා පොලිසියකි. 

අප අත්දකිමින් ඉන්නේ පරිහාණියම බවට සැක නැති. මේ අවිනීත හැසිරීම නිසා අදාල පොලිස්භටයාගේ වැඩ තහනම් කිරීමෙන් ගැටළුව විසඳෙන්නේ නැති. අද ඉල්ලා සිටිනුයේ සමස්ත සමාජයම අවංකව ස්වයං විවේචනයක යෙදෙමින් කරනු ලබනා මැදිහත්වීමකි. අප මේ අවිනීත හැසිරීම දැක නිහඬව සිටින්නේ නම් අපද ඒ නිර්ලජ්ජිත හැසිරීමෙහි කොටස්කරුවන්මය.

අපට නීතිය සහ සාමය ඇවැසිය. එහෙත් ඒ අප රකිනා නීතියක් මිස පෙලනා අවනීතියක් නොවේ. ඉහල සිට පහලටම විනය පිරිහුනු රටක පුරවැසි නිහැඬියාව යනුද අපරාධයකි. අත්තනෝමතිකත්වය නිහඬව ඉවසා සිටිනා පුරවැසියා යනු අපරාධකරුවෙකි.

– චූලානන්ද සමරනායක 


Thank You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *