අඟුණකොළපැලැස්සේ අනතුරින් එකක් මරුට:14ක් රෝහලට

Spread the love

අඟුණකොළපෑලැස්ස ඇඹිලිපිටිය මාර්ගයේ මුරවැටිහේන ප්‍රදේශයේදී ටිපර් රථයක් හා ලොරි රථයක් මුහුණට මුහුණ ගැටීමෙන් එක් අයකු මියගොස් තවත් දාහතර දෙනකු තුවාල ලබා ඇතැයි පොලිසිය කියයි.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *