ஹாங்காங் தேர்தல் முறையில் பெரிய அளவிலான மாற்றங்களை அறிமுகம் செய்துள்ள சீனா

Spread the love


ஹாங்காங்கின் தேர்தல் முறையில் பெரிய அளவிலான மாற்றங்களைச் சீனா அறிமுகம் செய்திருக்கிறது.

ஹாங்காங் அரசியலில் சீனாவிக்கு இதுவரை இல்லாத அளவு ஆதிக்கத்தை வழங்கும் வகையில் அந்த மாற்றங்கள் அமைகின்றன.

புதிய மாற்றங்கள் நகரை வலுப்படுத்தும் என ஹாங்காங்கின் தலைமை நிர்வாகி கெரி லாம் கூறுகிறார்.

இருப்பினும், அரசியல் ரீதியாக உண்மையான எதிர்த்தரப்பு நிலவுவதற்கான சாத்தியத்தை அந்த மாற்றங்கள் முற்றிலும் அழித்துவிடலாம் எனக் கவனிப்பாளர்கள் கூறுகின்றனர்

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *