ஸ்டார் வேட்பாளர்களில் பணக்கார வேட்பாளர் யார் தெரியுமா?! | Infographic story about assets of Tamilnadu politicians

Spread the love


இந்தக் கணக்கில், வேட்பாளர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரின் சொத்து மதிப்பும் அடங்கும்.

அரசியல் தலைவர்களின் சொத்து விவரம்

அரசியல் தலைவர்களின் சொத்து விவரம்
Vikatan InfographicsSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *