விம்பிள்டன் டென்னிஸ் விளையாட்டில் இறுதிச்சுற்றுக்குத் தகுதிபெற்ற ஃபெடரர்

Spread the love

பிரபலங்கள் ரோஜர் ஃபெடரர், ரஃபாயல் நடால் இருவரும் விம்பிள்டன் போட்டியின் அரையிறுதிச் சுற்றில் பொருதிய ஆட்டத்தில், ஃபெடரர் ஏழாவது முறையாக நடாலை வென்று இறுதிச்சுற்றுக்குச் செல்கிறார்.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *