விமானப் பயணத்தினால் முதுமையடைவது அதிகரிக்குமா?

Spread the loveவிமானப் பயணம் சிலருக்கு உல்லாசமான ஒன்றாக இருக்கலாம். ஆனால் அடிக்கடி விமானத்தில் பயணம் செய்வது உடல்நலத்துக்குக் கேடு விளைவிக்கலாம்.THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *