விமானத்தில் விநோதமான சகபயணி…என்ன செய்யலாம்?

Spread the loveவிமானத்தில் செல்லும்போது பலதரப்பட்டவர்களோடு நாம் சேர்ந்து பயணம் செய்யவேண்டியிருக்கும். அவர்களில் சிலரது பழக்க வழக்கங்களோ நம்மைத் திகைக்கச் செய்யும்.THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *