விமானத்தின் அதிர்வுகளால் அச்சமா?…இந்தப் பழக்கங்களைக் கடைப்பிடிக்கலாம்

Spread the love

விமானப் பயணங்களின் போது ஏற்படும் அதிர்வுகள் அனைவரையும் சற்றுக் கதிகலங்கச் செய்யும். விமானமே அதிரும் போது மனத்தை எப்படி நிலைப்படுத்துவது என்று நாம் நினைக்கலாம்.
 

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: