வரலாறு படைத்த லெஸ்ட்டர் சிட்டி அணி

Spread the love

லெஸ்ட்டர் சிட்டி குழுவும் சவுத்ஹேம்ப்ட்டன் குழுவும் சந்தித்த ஆட்டத்தில் 9 – 0 என்ற கோல் எண்ணிக்கையில்  ஆட்டத்தை வென்று வரலாறு படைத்தது லெஸ்ட்டர் சிட்டி.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: