வடக்கு மாகாணத்தில் தவிசாளர்கள் உயர் அதிகரிகள் தனிமைப்படுத்தலில்

Spread the love

வடக்கு மாகாணத்தின் உள்ளூராட்சி மன்றங்களை நவீனமயப்படுத்தல் தொடர்பிலான இரண்டு நாள் ஆய்வரங்கில் பங்குகொண்ட வடக்கு மாகாணத்தின் அதி உயர் பதவிகளில் உள்ள அதிகாரிகள் தொடக்கம் பிரதேசசபைத் தவிசாளர்கள் வரையில் பெருமளவானவர்கள் தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *